Stanje tekućeg računa

2020-09-22 Preuzmi
2020-09-21 Preuzmi
2020-09-18 Preuzmi
2020-09-17 Preuzmi
2020-09-16 Preuzmi
2020-09-15 Preuzmi
2020-09-14 Preuzmi
2020-09-11 Preuzmi
2020-09-10 Preuzmi
2020-09-09 Preuzmi
2020-09-08 Preuzmi
2020-09-07 Preuzmi
2020-09-04 Preuzmi
2020-09-03 Preuzmi
2020-09-02 Preuzmi
2020-09-01 Preuzmi
2020-08-31 Preuzmi
2020-08-28 Preuzmi
2020-08-27 Preuzmi
2020-08-26 Preuzmi
2020-08-25 Preuzmi
2020-08-24 Preuzmi
2020-08-21 Preuzmi
2020-08-20 Preuzmi
2020-08-19 Preuzmi
2020-08-18 Preuzmi
2020-08-17 Preuzmi
2020-08-14 Preuzmi
2020-08-13 Preuzmi
2020-08-12 Preuzmi
2020-08-11 Preuzmi
2020-08-10 Preuzmi
2020-08-07 Preuzmi
2020-08-06 Preuzmi
2020-08-05 Preuzmi
2020-08-04 Preuzmi
2020-08-03 Preuzmi
2020-07-31 Preuzmi
2020-07-30 Preuzmi
2020-07-29 Preuzmi
2020-07-28 Preuzmi
2020-07-27 Preuzmi
2020-07-24 Preuzmi
2020-07-23 Preuzmi
2020-07-22 Preuzmi
2020-07-21 Preuzmi
2020-07-20 Preuzmi
2020-07-17 Preuzmi
2020-07-16 Preuzmi
2020-07-15 Preuzmi
2020-07-14 Preuzmi
2020-07-13 Preuzmi
2020-07-10 Preuzmi
2020-07-09 Preuzmi
2020-07-08 Preuzmi
2020-07-07 Preuzmi
2020-07-06 Preuzmi
2020-07-03 Preuzmi
2020-07-02 Preuzmi
2020-07-01 Preuzmi
2020-06-30 Preuzmi
2020-06-29 Preuzmi
2020-06-26 Preuzmi
2020-06-25 Preuzmi
2020-06-24 Preuzmi
2020-06-23 Preuzmi
2020-06-22 Preuzmi
2020-06-19 Preuzmi
2020-06-18 Preuzmi
2020-06-17 Preuzmi
2020-06-16 Preuzmi
2020-06-15 Preuzmi
2020-06-12 Preuzmi
2020-06-11 Preuzmi
2020-06-10 Preuzmi
2020-06-09 Preuzmi
2020-06-08 Preuzmi
2020-06-05 Preuzmi
2020-06-04 Preuzmi
2020-06-03 Preuzmi
2020-06-02 Preuzmi
2020-06-01 Preuzmi
2020-05-29 Preuzmi
2020-05-28 Preuzmi
2020-05-27 Preuzmi
2020-05-26 Preuzmi
2020-05-25 Preuzmi
2020-05-22 Preuzmi
2020-05-21 Preuzmi
2020-05-20 Preuzmi
2020-05-19 Preuzmi
2020-05-18 Preuzmi
2020-05-15 Preuzmi
2020-05-14 Preuzmi
2020-05-13 Preuzmi
2020-05-12 Preuzmi
2020-05-11 Preuzmi
2020-05-08 Preuzmi
2020-05-07 Preuzmi
2020-05-06 Preuzmi
2020-05-05 Preuzmi
2020-05-04 Preuzmi
2020-04-30 Preuzmi
2020-04-29 Preuzmi
2020-04-28 Preuzmi
2020-04-27 Preuzmi
2020-04-24 Preuzmi
2020-04-23 Preuzmi
2020-04-22 Preuzmi
2020-04-21 Preuzmi
2020-04-16 Preuzmi
2020-04-15 Preuzmi
2020-04-14 Preuzmi
2020-04-13 Preuzmi
2020-04-10 Preuzmi
2020-04-09 Preuzmi
2020-04-08 Preuzmi
2020-04-07 Preuzmi
2020-04-06 Preuzmi
2020-04-03 Preuzmi
2020-04-02 Preuzmi
2020-04-01 Preuzmi
2020-03-31 Preuzmi
2020-03-30 Preuzmi
2020-03-27 Preuzmi
2020-03-26 Preuzmi
2020-03-25 Preuzmi
2020-03-24 Preuzmi
2020-03-23 Preuzmi
2020-03-20 Preuzmi
2020-03-19 Preuzmi
2020-03-18 Preuzmi
2020-03-17 Preuzmi
2020-03-16 Preuzmi
2020-03-13 Preuzmi
2020-03-12 Preuzmi
2020-03-11 Preuzmi
2020-03-10 Preuzmi
2020-03-09 Preuzmi
2020-03-06 Preuzmi
2020-03-05 Preuzmi
2020-03-04 Preuzmi
2020-03-03 Preuzmi
2020-03-02 Preuzmi
2020-02-28 Preuzmi
2020-02-27 Preuzmi
2020-02-26 Preuzmi
2020-02-25 Preuzmi
2020-02-24 Preuzmi
2020-02-21 Preuzmi
2020-02-20 Preuzmi
2020-02-19 Preuzmi
2020-02-18 Preuzmi
2020-02-17 Preuzmi
2020-02-14 Preuzmi
2020-02-13 Preuzmi
2020-02-12 Preuzmi
2020-02-11 Preuzmi
2020-02-10 Preuzmi
2020-02-07 Preuzmi
2020-02-06 Preuzmi
2020-02-05 Preuzmi
2020-02-04 Preuzmi
2020-02-03 Preuzmi
2020-01-31 Preuzmi
2020-01-30 Preuzmi
2020-01-29 Preuzmi
2020-01-28 Preuzmi
2020-01-27 Preuzmi
2020-01-24 Preuzmi
2020-01-23 Preuzmi
2020-01-22 Preuzmi
2020-01-21 Preuzmi
2020-01-20 Preuzmi
2020-01-17 Preuzmi
2020-01-16 Preuzmi
2020-01-15 Preuzmi
2020-01-14 Preuzmi
2020-01-13 Preuzmi
2020-01-10 Preuzmi
2020-01-09 Preuzmi
2020-01-08 Preuzmi
2020-01-07 Preuzmi
2020-01-06 Preuzmi
2020-01-03 Preuzmi
2020-01-02 Preuzmi
2020-01-01 Preuzmi
2019-12-31 Preuzmi
2019-12-30 Preuzmi
2019-12-27 Preuzmi
2019-12-26 Preuzmi
2019-12-25 Preuzmi
2019-12-24 Preuzmi
2019-12-23 Preuzmi
2019-12-20 Preuzmi
2019-12-19 Preuzmi
2019-12-18 Preuzmi
2019-12-17 Preuzmi
2019-12-16 Preuzmi
2019-12-13 Preuzmi
2019-12-12 Preuzmi
2019-12-11 Preuzmi
2019-12-10 Preuzmi
2019-12-09 Preuzmi
2019-12-06 Preuzmi
2019-12-05 Preuzmi
2019-12-04 Preuzmi
2019-12-03 Preuzmi
2019-12-02 Preuzmi
2019-11-29 Preuzmi
2019-11-28 Preuzmi
2019-11-27 Preuzmi
2019-11-26 Preuzmi
2019-11-25 Preuzmi
2019-11-22 Preuzmi
2019-11-21 Preuzmi
2019-11-20 Preuzmi
2019-11-19 Preuzmi
2019-11-18 Preuzmi
2019-11-15 Preuzmi
2019-11-14 Preuzmi
2019-11-13 Preuzmi
2019-11-12 Preuzmi
2019-11-11 Preuzmi
2019-11-08 Preuzmi
2019-11-07 Preuzmi
2019-11-06 Preuzmi
2019-11-05 Preuzmi
2019-11-04 Preuzmi
2019-11-01 Preuzmi
2019-10-31 Preuzmi
2019-10-30 Preuzmi
2019-10-29 Preuzmi
2019-10-28 Preuzmi
2019-10-25 Preuzmi
2019-10-24 Preuzmi
2019-10-23 Preuzmi
2019-10-22 Preuzmi
2019-10-21 Preuzmi
2019-10-18 Preuzmi
2019-10-17 Preuzmi
2019-10-16 Preuzmi
2019-10-15 Preuzmi
2019-10-14 Preuzmi
2019-10-11 Preuzmi
2019-10-10 Preuzmi
2019-10-09 Preuzmi
2019-10-08 Preuzmi
2019-10-07 Preuzmi
2019-10-04 Preuzmi
2019-10-03 Preuzmi
2019-10-02 Preuzmi
2019-10-01 Preuzmi
2019-09-30 Preuzmi
2019-09-27 Preuzmi
2019-09-26 Preuzmi
2019-09-25 Preuzmi
2019-09-24 Preuzmi
2019-09-23 Preuzmi
2019-09-20 Preuzmi
2019-09-19 Preuzmi
2019-09-18 Preuzmi
2019-09-17 Preuzmi
2019-09-16 Preuzmi
2019-09-13 Preuzmi
2019-09-12 Preuzmi
2019-09-11 Preuzmi
2019-09-10 Preuzmi
2019-09-09 Preuzmi
2019-09-06 Preuzmi
2019-09-05 Preuzmi
2019-09-04 Preuzmi
2019-09-03 Preuzmi
2019-09-02 Preuzmi
2019-08-31 Preuzmi
2019-08-30 Preuzmi
2019-08-29 Preuzmi
2019-08-28 Preuzmi
2019-08-27 Preuzmi
2019-08-26 Preuzmi
2019-08-23 Preuzmi
2019-08-22 Preuzmi
2019-08-21 Preuzmi
2019-08-20 Preuzmi
2019-08-19 Preuzmi
2019-08-16 Preuzmi
2019-08-15 Preuzmi
2019-08-14 Preuzmi
2019-08-13 Preuzmi
2019-08-12 Preuzmi
2019-08-09 Preuzmi
2019-08-08 Preuzmi
2019-08-07 Preuzmi
2019-08-06 Preuzmi
2019-08-05 Preuzmi
2019-08-02 Preuzmi
2019-08-01 Preuzmi
2019-07-31 Preuzmi
2019-07-30 Preuzmi
2019-07-29 Preuzmi
2019-07-26 Preuzmi
2019-07-25 Preuzmi
2019-07-24 Preuzmi
2019-07-23 Preuzmi
2019-07-22 Preuzmi
2019-07-19 Preuzmi
2019-07-18 Preuzmi
2019-07-17 Preuzmi
2019-07-16 Preuzmi
2019-07-15 Preuzmi
2019-07-12 Preuzmi
2019-07-11 Preuzmi
2019-07-10 Preuzmi
2019-07-09 Preuzmi
2019-07-08 Preuzmi
2019-07-05 Preuzmi
2019-07-04 Preuzmi
2019-07-03 Preuzmi
2019-07-02 Preuzmi
2019-07-01 Preuzmi
2019-06-28 Preuzmi
2019-06-27 Preuzmi
2019-06-26 Preuzmi
2019-06-25 Preuzmi
2019-06-24 Preuzmi
2019-06-21 Preuzmi
2019-06-20 Preuzmi
2019-06-19 Preuzmi
2019-06-18 Preuzmi
2019-06-17 Preuzmi
2019-06-14 Preuzmi
2019-06-13 Preuzmi
2019-06-12 Preuzmi
2019-06-11 Preuzmi
2019-06-10 Preuzmi
2019-06-07 Preuzmi
2019-06-06 Preuzmi
2019-06-05 Preuzmi
2019-06-04 Preuzmi
2019-06-03 Preuzmi
2019-05-31 Preuzmi
2019-05-30 Preuzmi
2019-05-29 Preuzmi
2019-05-28 Preuzmi
2019-05-27 Preuzmi
2019-05-24 Preuzmi
2019-05-23 Preuzmi
2019-05-22 Preuzmi
2019-05-21 Preuzmi
2019-05-20 Preuzmi
2019-05-17 Preuzmi
2019-05-16 Preuzmi
2019-05-15 Preuzmi
2019-05-14 Preuzmi
2019-05-13 Preuzmi
2019-05-10 Preuzmi
2019-05-09 Preuzmi
2019-05-08 Preuzmi
2019-05-07 Preuzmi
2019-05-06 Preuzmi
2019-05-03 Preuzmi
2019-05-02 Preuzmi
2019-05-01 Preuzmi
2019-04-30 Preuzmi
2019-04-29 Preuzmi
2019-04-26 Preuzmi
2019-04-25 Preuzmi
2019-04-24 Preuzmi
2019-04-23 Preuzmi
2019-04-22 Preuzmi
2019-04-19 Preuzmi
2019-04-18 Preuzmi
2019-04-17 Preuzmi
2019-04-16 Preuzmi
2019-04-15 Preuzmi
2019-04-12 Preuzmi
2019-04-11 Preuzmi
2019-04-10 Preuzmi
2019-04-09 Preuzmi
2019-04-08 Preuzmi
2019-04-05 Preuzmi
2019-04-04 Preuzmi
2019-04-03 Preuzmi
2019-04-02 Preuzmi
2019-04-01 Preuzmi
2019-03-29 Preuzmi
2019-03-28 Preuzmi
2019-03-27 Preuzmi
2019-03-26 Preuzmi
2019-03-25 Preuzmi
2019-03-22 Preuzmi
2019-03-21 Preuzmi
2019-03-20 Preuzmi
2019-03-19 Preuzmi
2019-03-18 Preuzmi
2019-03-15 Preuzmi
2019-03-14 Preuzmi
2019-03-13 Preuzmi
2019-03-12 Preuzmi
2019-03-11 Preuzmi
2019-03-08 Preuzmi
2019-03-07 Preuzmi
2019-03-06 Preuzmi
2019-03-05 Preuzmi
2019-03-04 Preuzmi
2019-03-01 Preuzmi
2019-02-28 Preuzmi
2019-02-27 Preuzmi
2019-02-26 Preuzmi
2019-02-25 Preuzmi
2019-02-22 Preuzmi
2019-02-21 Preuzmi
2019-02-20 Preuzmi
2019-02-19 Preuzmi
2019-02-18 Preuzmi
2019-02-14 Preuzmi
2019-02-13 Preuzmi
2019-02-12 Preuzmi
2019-02-11 Preuzmi
2019-02-08 Preuzmi
2019-02-07 Preuzmi
2019-02-06 Preuzmi
2019-02-05 Preuzmi
2019-02-04 Preuzmi

Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat