Misija i vizija Doma zdravlja Ada

Održana je konstitutivna sednica novoimenovanog upravnog odbora Doma zdravlja Ada, na kojoj je direktorka doma zdravlja dr Tot Barna Elvira (novi mandatni period je počeo 21.06.2010.) predstavila Strateški plan ustanove od 2010. do 2015. godine. Plan je jednoglasno usvojen, kao i prikaz misije i vizije doma zdravlja.

Misija Doma zdravlja Ada

je zadovoljan pacijent. Dom zdravlja Ada kroz preventivni rad i promociju zdravlja razvija Vašu svest o značaju očuvanja i unapređenja zdravlja, a najboljim kvalitetom svojih usluga zajedno sa Vama učestvuje u sprečavanju i lečenju bolesti, rehabilitaciji i unapređenju kvaliteta života.

Vizija Doma zdravlja Ada

je funkcionalna, kvalitetna, efikasna primarna zdravstvena zaštita zasnovana na preventivnim aktivnostima. Saradnjom sa akterima lokalne samouprave i subjektima finansijske pomoći želimo postati liderom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat