Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa hitnom medicinskom pomoći, kućnim lečenjem i zdravstvenim negom


Načelnik: Dr Horvat A. Erika
Odeljenje:

 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika
  • Odsek za kućno lečenje i zdravstvenu negu
 • Odeljenje za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim transportom
 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu zaposlenih

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika promoviše zdravlje i posebno je odgovorna za zdravlje zajednice.

Primarnu zdravstvenu zaštitu u Odeljenju za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika, građani ostvaruju preko izabranog lekara koji radi u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem.

Pacijentima je omogućeno telefonsko zakazivanje pregleda, kontrola i poseta radi produženja terapije za hronična oboljenja, konsultacije sa svojim izabranim lekarom i sestrom. Na taj način postiže se brži, bolji i efikasniji rad fokusiran na ličnost, sa ciljem da se poboljša zdravstveno stanje stanovništva, razvije aktivan pristup ka pojedincu i poveća zadovoljstvo korisnika.

Odeljenje za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim transportom

2006. godine je osnovana hitna medicinska pomoć, jedan deo zgrade u Adi je izgrađen toj nameni. Odeljenje se bavi ukazivanjem hitne medicinske pomoći u ambulanti i na terenu.

Svoje usluge Odeljenje za hitnu medicinsku pomoć pruža u vremenu od 00-24 časa svakodnevno, 365 dana u godini, pokrivajući svojom delatnošću celu teritoriju opštine Ada.

Danas je u službi zaposleno 5 lekara, 5 medicinska tehničara i sestara i 5 vozača.

Kontakt telefoni: 94 ili 024 851-272 (lokal: 138)

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu zaposlenih

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu radnika se bavi preventivno-kurativnom delatnošću.

Preventivna delatnost:

 • Proučava uslove rada i radne sredine i njihov uticaj na zdravlje radnika
 • Vrši pregled i analizu radnog mesta, procenu rizika na radnom mestu i određuje mesto sa povećanim rizikom
 • Predlaže mere za sanaciju postojećih rizika i stalni nadzor nad uslovima rada i zdravljem radno aktivne populacije
 • Obavlja prethodne i periodične preglede radnika koji rade na mestima sa povećanim rizikom
 • Ocenjuje radnu sposobnost prilikom zaposlenja
 • Utvrđuje sposobnost za polaganje vozačkog ispita svih kategorija
 • Utvrđuje sposobnost za nošenje oružja
 • Utvrđuje sposobnost za dalje školovanje
 • Utvrđuje sposobnost za starateljstvo nad drugim licima
 • Izdaje lekarska uverenja na zahtev pojedinca ili poslodavca za: sud, stambene komisije i dr.
 • Radi ekspertize radne sposobnosti
 • Analizira povrede na radu i profesionalna oboljenja i predlaže mere prevencije
 • Bavi se zdravstveno vaspitnim radom, a sve u cilju očuvanja radne sposobnosti i sprečavanju invalidnosti.

Kurativna delatnost:

 • Preko izabranog lekara bavi se proučavanjem i očuvanjem zdravstvenog stanja radno aktivnog stanovništva
 • Bavi se prevencijom, dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom, a sve u cilju očuvanja radne sposobnosti i sprečavanja invaliditeta
 • Sprovodi mere zdravstvenog vaspitanja
 • Sprovodi preventivne aktivnosti (sistematski pregledi, planirani razgovori, vakcinacija, rad u maloj grupi, radionica) radno aktivne populacije
 • Prati povrede na radu i van rada, profesionalne bolesti i hronične bolesti
 • Bavi se ocenom privremene nesposobnosti za rad, odsustva sa posla i predlaže mere za smanjenje apsentizma
 • Predlaže i upućuje organima veštačenja za ocenu radne sposobnosti.

Kontakt telefon: 024 851-272 (lokal: 123)

Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

vodic