Služba za zdravstvenu zaštitu žena, dece, školske dece i omladine sa polivalentnom patronažom


Načelnik: Dr Balog Andraš
Odeljenje:

 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena sa polivalentom patronažom
 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena sa polivalentom patronažom

U odeljenju za zdravstvenu zaštitu žena se rade sistematski pregledi žena iz radnih organizacija, radi rane detekcije premalignih i malignih oboljenja genitalnih organa. Ti pregledi podrazumevaju bimanuelni ginekološki pregled, uzimanje brisa po Papanikolau, uzimanje vaginalnog sekreta, kolposkopski pregled, pregled dojki, po potrebi i ultrazvučni pregled dojki.

Usluge koje se pružaju u Odeljenju za zdravstvenu zaštitu žena:

 • pregled
 • kolposkopija
 • uzimanje brisa po Papanikolau
 • uzimanje vaginalnog sekreta
 • uzimanje vaginalnih i cervikalnih briseva
 • prekid trudnoće
 • stavljanje i vađenje spirale
 • obrada površine rane
 • obrada rane sa ušivanjem
 • davanje injekcija
 • previjanje
 • ultrazvučni pregled
 • sistematski ginekološki pregledi
 • planirani razgovor
 • zdravstveno predavanje, itd.

Kontakt telefon: 024 851-272 (lokal: 212)

Polivalentna patronaža od samog postojanja pokriva celu teritoriju opštine Ada. Patronažna sestra jedan deo radnog vremena provodi u kućnim posetama, a jedan deo je u Savetovalištu za zdravlje porodice. U ovim savetovalištima se tesno sarađuje sa Odeljenjem opšte medicine, Odeljenjem za zdravstvenu zaštitu dece i Odeljenjem za zdravstvenu zaštitu žena.

Patronažna sestra redovno, od prvog dana po izlasku iz porodilišta, posećuje porodilju i novorođenče. Ova saradnja se nastavlja sve do šeste godine života deteta, a i posle.

Osim beba i porodilja, patronažne sestre obilaze i pacijente sa hroničnim bolestima, sugrađane starije od 65 godina, kao i zdravu populaciju, a sve u cilju zdravstveno-vaspitnog rada na terenu, odnosno prevencije bolesti i unapređenja zdravlja, kao i po nalogu izabranog lekara (opšte medicine, pedijatra i ginekologa).

Kontakt telefoni: 024 851-272 (lokal: 210) i 063 / 109-77-66

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i omladine

Izabrani pedijatri obavljaju preventivne i kurativne preglede dece i učenika. Preventivni pregledi se ogledaju u vidu rada Savetovališta za odojčad i malu decu, sistematskih pregleda, kontrolnih sistematskih pregleda i imunizacije, kao i u školskom uzrastu.

Preventivne preglede obavljaju svi izabrani pedijatri u službi. Ovi pregledi se zakazuju kako u predškolskom, tako i u školskom uzrastu. Zakazuju se i kontrolni kurativni pregledi.

Kontakt telefon: 024 851-272 (lokal: 151)

kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za predan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat