Stručna konferencija Udruženja menadžera primarne zdravstvene zaštite Srbije - „Unapređenje kvaliteta primarne zdravstvene zaštite”

14.12.2010. Niš

Na konferenciji su učestvovali dr Tot Barna Elvira,direktorka DZ Ada i Mr Laslo Zoltan, pomoćnik direktora i član Izvršnog odbora Udruženja menadžera PZZ.

Konferencija je imala za cilj unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanje kapaciteta primarne zdravstvene zaštite, posebno u domovima zdravlja u Srbiji. Skup je doprineo boljem informisanju menadžera u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, uključivanju u nove projekte i međusobnom povezivanju domova zdravlja u odnosu na saradnju sa međunarodnim fondovima.


kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za vredan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat