"Uvodjenje Integrisanog plana stalnog unapredjenja kvaliteta zdravstvene zastite"

11.03.2011. Beograd

Predsednik i član Komsije za praćenje kvaliteta i bezbednosti pacijenta Doma zdravlja Ada, dr Balog Andraš i Strahinić Snežana su učestvovali na edukativnoj konferenciji Ministarstva zdravlja RS "Uvodjenje Integrisanog plana stalnog unapredjenja kvaliteta zdravstvene zastite". Radi što bolje koordinacije i integracije aktivnosti na unapređenju kvaliteta, Pravilnikom o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite, uveden je Integrisani plan stalnog unapređenja kvalieteta rada zdravstvenih ustanova. Ovakav struktuiran plan će biti alat koji zdravstvena ustanova može koristiti da sumira svoje aktivnosti u oblasti unapređenja kvaliteta rada.

kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za vredan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat