Sterijino – Sanacija-adaptacija ambulante

21.11.2013. Sterijino

U proteklom periodu obnavljena je ambulanta u Sterijinu – popravljen je krov, plafona, pod zanavljen, napravljen je jedan pregradni zid, prefabana je ambulanta i unutra i spolja, kao i prozori. Inicijatori radova su bili omladinci iz sela, koji su poklonili domu zdravlja donaciju iz bala. Iznos svih radova je 50.000 dinara. U selo četiri puta izlazi lekar, dr Vaštag Kristian, a i patrinažne sestre izlaze mesečno da mere krvni pritisk i šećer u krvi i da dele savete građanima.

U petak u skromnim uslovima proslavili su zajedno navedene sanacije, adaptaciju direktorka doma zdravlja, njeni pomoćnici, glavna sestra ustanove, patronažne sestre, dr Vaštag i farmaceutski tehničar koji radi s njim i stanovnici Sterinija. Građani su imali priliku da izmere šećer u krvi i pritisak. Dom zdravlja je dodelilo zahvalnicu Omladinskoj organizaciji sela, hrabrujući ih da i dalje doprinesu unapređenju sela i sa željom da za to imaju puno snage, istrajnost i dobro zdravlje!


kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za vredan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat