Grad bez duvanskog dima

31.01.2014.

Obeležavanje 31. januara pod sloganom „Grad bez duvanskog dima”, posvećeno je pasivnom pušenju koje predstavlja nevoljno i prinudno ili prisilno udisanje duvanskog dima, za razliku od aktivnog pušenja koje je samovoljno. Rizik od oboljevanja usled delovanja štetnih sastojaka duvanskog dima postoji i kod aktivnih i kod pasivnih pušača. „Grad bez duvanskog dima” je grad koji je usvojio i sproveo zakone kojima se zabranjuje pušenje u zatvorenim prostorima (radnim mestima), svim zatvorenim javnim mestima i javnom prevozu bez ili sa veoma malo izuzetaka. Lekari i Polivalentna patronažna služba su sproveli akciju u Srednjoj tehničkoj školi , informišući učenike i zaposlene o posledicama pušenja sa posebnim akcentom na pasivno pušenje gde su najviše ugrožena deca.


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

vodic