„Antimikrobna rezistencija: Danas bez akcije, sutra bez leka“

07.04.2011. Kikinda

07.aprila 2011.godine je Zavod za javno zdravlje Kikinda u saradnji sa zdravstvenim ustanovama sa teritorije Severno –Banatskog okruga i pod pokroviteljistvom LSU opštine Kikinda organizovao Stručnu konferencijuna temu: „Antimikrobna rezistencija: Danas bez akcije, sutra bez leka“.

Na skupu je istaknuto da neodgovarajuća i neracionalna upotreba antibiotika stvara povoljne uslove za pojavu i širenje rezistentnih mikroorganizama. Antimikrobna rezistencija se javlja kada se mikroorganizmi (bakterije, virusi, gljivice, paraziti) promene tako da lekovi koji se koriste u terapiji infekcija, postanu neefikasni.

Antimikrobna rezistencija je posledica upotrebe, a posebno zloupotrebe antimikrobnih lekova i nastaje kada mikroorganizam mutira ili stekne gene rezistencije. Rezistentni mikroorganizmi se mogu prenositi među ljudima, životinjama i u životnom okruženju, a prenos i širenje bakterija ili gena koji prenose "informaciju" otpornosti rezistencije može da se javi u bolnicama, u zajednici, preko lanca ishrane i u životnoj sredini. Broj smrtnih ishoda u Evropi veći je za oko 25.000 godišnje, a troškovi za 15 milijardi evra zbog infekcija rezistentnim uzročnicima.

Najnoviji podaci potvrđuju da se širom Evrope povećava broj pacijenata inficiranih bakterijama otpornim na antibiotike i da je rezistencija na antimikrobne lekove velika pretnja javnom zdravlju.

Na skupu je dr sci med Borislav Radosavljević iz Doma zdravlja Ada održio predavanje sa naslovom: Antimikrobna rezistencija u internoj medicini.


kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za vredan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat