"Lideri u zdravstvu"

12.05.2011. Beograd

Na Konferenciju "Lideri u zdravstvu" organizovanu od strane EHMA iz Doma zdravlja Ada Projekat DILS je delegirao direktorku dr Tot B. Elviru i pomoćnika direktora Mr Laslo Zoltana. Konferencija je posvećena menadžmentu u zdravstvu i na jednom mestu okupila vrhunske regionalne i međunarodne menadžere i lidere i otvorila diskusiju o aktuelnim problemima, izazovima i trendovima u zdravstvenom menadžmentu.


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat