Isporučena računarska oprema Domu zdravlja Ada

17.11.2011. Ada

U okviru projekta Ministarstva zdravlja „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou″ - DILS koji se finansira iz kredita Svetske banke, počela je isporuka računarske opreme za svih 158 domova zdravlja u Srbiji.

Danas se Domu zdravlja Ada isporučuje računarska oprema najnovije generacije - 25 personalnih računara, 13 štampača, 2 servera, 6 bar kod čitača i 10 čitača kartica.

Za Dom zdravlja u Adi obezbeđena je i lokalna informatička mreža (LAN i WAN), kao i sredstva za unapređenje postojećeg softvera.

Krajnji cilj informatizacije je stvaranje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Republike Srbije, koji će obezbediti dostupnost zdravstvenih podataka svim učesnicima u zdravstvenom sistemu u skladu sa njihovim ulogama i odgovornostima. Značajnu korist od dostupnosti informacija imaće pacijenti, jer se kvalitetna zdravstvena zaštita i lečenje mogu pružiti samo na osnovu sveobuhvatne slike nečijeg zdravstvenog stanja. Korišćenjem elektronske dokumentacije umesto tradicionalne papirne, postiže se velika ušteda vremena i novca. Informatizacijom primarne zdravstvene zaštite klasični zdravstveni karton biće zamenjen elektronskim zdravstvenim kartonom (EZK), a u bolnicama će EZK zameniti istorije bolesti sa svim izveštajima, a sve to sa svim potrebnim merama u vezi sa sigurnošću i bezbednošću podataka, kao i zaštite privatnosti pacijenata.

Očekuje se da će se uvođenjem informacionog sistema u zdravstvo povećati efikasnost i efektivnost sistema, što znači najbolji mogući kvalitet usluga za novac kojim raspolažemo, za sve građane Srbije, posebno za najugroženije grupe stanovništva.


kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za vredan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat