Zvršen je projekat "Mali a zdravo se hrani" koji je u okviru projekta DILS

01.03.2011. - 29.02.2012. Ada

Svrha projekta je bila aktiviranje ciljne grupe – dece osnovno školskog uzrasta, njihovih roditelja u prevenciji gojaznosti, edukacija o zdravim načinima ishrane i sprečavanje pojave HNO. Projektom je obuhvaćeno i edukovano 1689 učenika i isto toliko roditelja.

Sistematskim pregledima u predhodnim godinama konstatovano je da je veliki brioj dece gojazno i sa lošim navikama u ishrani. Konstatovano je da su glavni problemi ciljne grupe gojaznost i nepravilna ishrana, kao i smanjenje fizičke aktivnosti.Zajedno sa institucijama: lokalna samouprava, UG ``Duga`` Ada, OŠ u Adi i Molu i predškolskom ustanovom,aktivirali smo roditelje i decu na jedan kvalitetan način da bi ih edukovali o zdravim stilovima života.

Rezultat i uticaj projekta

U okviru projekta štampano je 2000 vodiča pravilne ishrane (dvojezično srpski i mađarski) što je 100% očekivani rezultat. Formirano je 8 javnih predavanja u prostorijama škola na teritoriji Opštine, na srpskom i na mađarskom jeziku. Ostvarenje aktivnosti je 100%. Broj učesnika na promotivnim akcijama je 1689 dece i isto toliko roditelja, što je 85% od planiranog broja. Javnih akcija u okviru kojih su promovisani zdravi stilovi života, održano je 6, gde je obuhvaćeno 2112 stanovnika opštine Ada, što je 106% od planiranog broja. Anketiranih roditelja na početku projekta je 1683 što je 84,15% od planiranog. Anketiranih roditelja na kraju projekta 1689 što je 85% od planiranog. Analizom ulaznih i izlaznih anketa konstatovano je da da roditelji na početku projekta ne poznaju principe zdrave ishrane, sastav namirnica, potrebna količina određenih namirnica u obroku deteta. Takođe je konstatovano da ne znaju koliko je potrebno detetu fizičke aktivnosti i tečnosti za pravilan rast i razvoj u osnovno školskom uzrastu. Drastični rezultati su dobijeni prilikom ispunjavanja dnevne piramide ishrane. Tačne odgovore je imalo svega 0,05% roditelja na početku projekta. Analizom ispunjenih anketa na kraju projekta se uočavaju rezultati u boljem poznavanju svih predhodno navedenih nepoznanica. Naročito se poboljšanje vidi na popunjavanju piramide ishrane, gde je bilo 32% tačnih odgovora.


kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za vredan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat