„Podrška lokalnim samoupravama u decentralizaciji društvenih delatnosti"

10.02.2011. Subotica

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Asocijacijom lokalnih i regionalnih vlasti Norveške (KS) i Centrom za liberalno demokratske studije (CLDS), uz podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške započela je sprovođenje projekta „Podrška lokalnim samoupravama u decentralizaciji društvenih delatnosti".

U projekat su uključeni gradovi Subotica i Sombor i opštine Ada, Sečanj, Bačka Topola i Kanjiža.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji je održano u Subotici, 10. februara 2011. godine. Memorandum sa strane Lokalne samouprave Opštine Ada potpisao potpredsednik Vilagoš Tibor.

Cilj projekta je da se pruži podrška u integrisanju preuzetih decentralizovanih funkcija i javnih usluga, kako bi bile uspostavljene perspektive dalje decentralizacije u oblastima obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite na lokalnom nivou, a u okviru Projekta predviđeno je uspostavljanje mreže - Unapređene decentralizovane usluge. Projekat je usmeren ka podršci lokalnim samoupravama da unaprede relevantne usluge koristeći mogućnosti koje pruža novi zakonski okvir i takođe, ka snaživanju rada i uticaja lokalnih vlasti prema centralnom nivou u razvoju sledeće faze procesa decentralizacije.

Prisutnima su se obratili Saša Vučinić, gradonačelnik Subotice, Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO, Siri Andersen, prvi sekretar ambasade Kraljevine Norveške i predstavnici gradova i opština učesnika na projektu. Opštinu Ada je predstavila Dr Tot Barna Elvira, direktorka Doma zdravlja u Adi.


kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za vredan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat