XX. Međunarodni Kongres u Estergomu

03.10.2012. Estergom

Direktorka Doma zdravlja Ada, dr Tot Barna Elvira je učestvovala na XX. Međunarodnom Kongresu u Estergomu, u Republici Mađarskoj, u organizaciji Javnozdravstvenog Saveta Mađarske. Održala predavanje na temu „ZNAČAJ KLINIČKOG PUTA U PREVENCIJI I RANOJ DIJAGNOSTICI RAKA DEBELOG CREVA”.

U predavanju je direktorka istakla koje su reforme zdravstvenog sistema aktuelne u Srbiji, da su sada u kvalitativno novoj fazi - radu na unapređenju kvaliteta i povećanju efikasnosti zdravstvene zaštite građana. To ćemo postići standardizacijom kliničkog rada i njegovim boljim evidentiranjem. Očekujemo da se na taj način smanje razlike u zbrinjavanju bolesnika između zdravstvenih ustanova i između pojedinaca unutar iste ustanove. Klinički put je na prvom mestu koristan za pacijente. Za razliku od odlučivanja „napamet“, klinički put se oslanja na odgovarajući klinički vodič a time na medicinu zasnovanu na dokazima. Radeći „po putu“ znači, da se ne propuštaju potrebne usluge i da se ne određuju nepotrebne usluge, da je timski rad bolji i da svi rade na isti način. U mnogobrojnim studijama se pokazalo, da klinički putevi poboljšavaju kvalitet i ishode lečenja, a istovremeno smanjuju troškove lečenja.


kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za vredan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat