Pre svega zdravlje II

23.01.2013. Ada

U Domu zdravlja Ada je održan promocija projekta „Pre svega zdravlje II.“ koji sprovode Romkinje Vojvodine iz Novog Bečeja i koji je predstavio predstavnik roma, Vasa Milićev ispred menadžmenta doma zdravlja i volonterske grupe pacijenata. Projekat predstavlja efektivno sprovođenje sistemskih mera u obezbeđivanju dostupnosti zdravstvene zaštite za romske zajednice kao i sprečavanje diskriminacije u zdravstvenim institucijama na teritoriji grada Zrenjanina i Opština:Ada, Bečej i Novi Kneževac. Realizcijom projekta će se omogućiti: formiranje stalnih zdravstvenih odbora, kao i institucionalnog oblika podrške jednakosti pristupa zdravstvenim uslugama za Rome na nivou gore pomenutih opština; mehanizme uključivanja roma u razvijanje i donošenje lokalnih planova zdravstvene zaštite; mehanizme aktivnog uključivanja romsih zajednica u rad ustanova zdravstvene zaštite;olakšan pristup zdravstvenim uslugama za rome i druge vulnerabilne kategorije društva.


kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za vredan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat