Akreditacija

13.07.2013. Ada

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije je dostavio našoj ustanovi izveštaj o drugoj redovnoj kontroli. Zaključak:

Druga redovna poseta obavljena je 06.06.2013.godine po planu posete zdravstvenoj ustanovi. Po planu posete urađen je uvid u novu priloženu dokumentaciju koja je urađena i u većem obimu od potrebne, sa svim predloženim promenama i inovacijama, koje su sami zaposleni Doma zdravlja Ada uradili i što je za svaku pohvalu.

Zaključii smo da je u odnosu na prethodnu posetu delatnost zaposlenih Doma zdravlja nastavljena u skladu sa usvojenim procedurama i da je kvalitet rada na zavidnom nivou. Ono što je činjenica to je da je napravljen iskorak u odnosu na bezbednost pacijenata, neželjeni događaj i otklanjanje rizika za pacijenta i za zaposlenog. Unapređeni su planovi službi i integrisan je plan za unapređenje kvaliteta. Zdravstveni karton i evidencija u njemu podignuta na viši nivo, uz još male korekcije u skladu sa svim zakonskim aktima.

Mišljenja smo da je Dom zdravlja pokazao ulaznu putanju u pogledu kvaliteta cele zdravstvene ustanove i kvaliteta rada svih zaposlenih za dobrobit i unapređenje pružanja zdravstvenih usluga korisnicima i celokupnoj zajednici Opštine Ada.


kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za vredan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat