RTG materijal 7/2020

Datum objavljivanja oglasa: 20.07.2020.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: RTG materijal
Kontakt: Ivan Miletić, 064 2636323
Rok za podnošenje ponuda: 30.07.2020.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (06.08.2020.)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru (13.08.2020.)...

RTG aparat 6/2020

Datum objavljivanja oglasa: 23.07.2020.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: RTG aparat
Kontakt: Dr Andraš Balog, direktor, 024 851-272
Rok za podnošenje ponuda: 31.08.2020.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi izmenu konkursne dokumentacije (05.08.2020)...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (02.09.2020.)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru (25.09.2020.)...

Sredstva higijene 4/2020

Datum objavljivanja oglasa: 11.02.2020.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Sredstva higijene
Kontakt: Strahinić Snežana, 024 851-272
Rok za podnošenje ponuda: 20.02.2020.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (24.02.2020.)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Sanitetski materijal 3/2020

Datum objavljivanja oglasa: 11.02.2020.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Sanitetski materijal
Kontakt: Strahinić Snežana, 024 851-272
Rok za podnošenje ponuda: 20.02.2020.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (24.02.2020.)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Osiguranje imovine i zaposlenih 2/2020

Datum objavljivanja oglasa: 06.02.2020.
Vrsta predmeta: Usluga
Predmet: Osiguranje
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 14.02.2020.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (18.02.2020.)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Nabavka goriva 1/2020

Datum objavljivanja oglasa: 06.02.2020.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Gorivo
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 14.02.2020.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (18.02.2020.)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

PLANOVI NABAVKE ZA 2020. GODINU

Plan javne nabavke za 2020. godinu možete preuzeti ovde (.pdf)

I. Izmena plana javne nabavke za 2020. godinu možete preuzeti ovde (.pdf)

Sanitetski materijal 8/2019

Datum objavljivanja oglasa: 31.10.2019.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Sanitetski materijal
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 08.11.2019.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (13.11.2019.)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

RTG materijal 7/2019

Datum objavljivanja oglasa: 14.05.2019.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: RTG materijal
Kontakt: Ivan Miletić, 064 2636323
Rok za podnošenje ponuda: 23.05.2019.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (29.05.2019.)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Laboratorijksi materijal 6/2019

Datum objavljivanja oglasa: 15.03.2019.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Laboratorijksi materijal
Kontakt: Čuzdi Balog Žofija, 063 10-971-40
Rok za podnošenje ponuda: 25.03.2019.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (01.04.2019.)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Sredstva higijene 5/2019

Datum objavljivanja oglasa: 08.03.2019.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Sredstva higijene
Kontakt: Strahinić Snežana, 024 851-272
Rok za podnošenje ponuda: 20.03.2019.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Pitanje i odgovori (15.03.2019)...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (27.03.2019.)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Ultrazvučni aparat 4/2019

Datum objavljivanja oglasa: 22.02.2019.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Ultrazvučni aparat
Kontakt: Dr Andraš Balog, direktor, 024 851-272
Rok za podnošenje ponuda: 04.03.2019.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (07.03.2019.)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Sanitetski materijal 3/2019

Datum objavljivanja oglasa: 05.02.2019.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Sanitetski materijal
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 14.02.2019.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (19.02.2019.)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Osiguranje imovine i zaposlenih 2/2019

Datum objavljivanja oglasa: 01.02.2019.
Vrsta predmeta: Usluga
Predmet: Osiguranje
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 11.02.2019.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (14.02.2019.)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Nabavka goriva 1/2019

Datum objavljivanja oglasa: 29.01.2019.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Gorivo
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 07.02.2019.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (14.02.2019.)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

PLANOVI NABAVKE ZA 2019 GODINU

Plan javne nabavke za 2019. godinu možete preuzeti ovde (.pdf)

Sredstva higijene 7/2018

Datum objavljivanja oglasa: 03.04.2018.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Sredstva higijene
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 13.04.2018.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (23.04.2018)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Sanitetski materijal 6/2018

Datum objavljivanja oglasa: 28.03.2018.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Sanitetski materijal
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 10.04.2018.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (18.04.2018)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

RTG materijal 5/2018

Datum objavljivanja oglasa: 27.03.2018.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: RTG materijal
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 10.04.2018.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (18.04.2018)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Sanitetski materijal 4/2018

Datum objavljivanja oglasa: 05.03.2018.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Sanitetski materijal
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 13.03.2018.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (16.03.2018)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Laboratorijksi materijal 3/2018

Datum objavljivanja oglasa: 27.02.2018.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Laboratorijksi materijal
Kontakt: Čuzdi Balog Žofija, 063 10-971-40
Rok za podnošenje ponuda: 09.03.2018.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (14.03.2018)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

Osiguranje imovine i zaposlenih 2/2018

Datum objavljivanja oglasa: 13.02.2018.
Vrsta predmeta: Usluga
Predmet: Osiguranje
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 20.02.2018.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (26.02.2018)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru (27.03.2018)...

NABAVKA GORIVA 1/2018

Datum objavljivanja oglasa: 02.02.2018.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Gorivo
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 13.02.2018.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (19.02.2018)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru (27.03.2018)...

PLANOVI NABAVKE ZA 2018 GODINU

Plan javne nabavke za 2018. godinu možete preuzeti ovde (.pdf)

Laboratorijksi materijal 7/2017

Datum objavljivanja oglasa: 28.03.2017.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Laboratorijksi materijal
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 07.04.2017.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (11.04.2017)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru (28.04.2017)...

Sredstva higijene 6/2017

Datum objavljivanja oglasa: 10.03.2017.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Sredstva higijene
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 21.03.2017.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (27.03.2017)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru (19.04.2017)...

Laboratorijksi materijal 5/2017

Datum objavljivanja oglasa: 10.03.2017.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Laboratorijksi materijal
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 21.03.2017.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (27.03.2017)...

Preuzmi odluku o obustavi postupka (27.03.2017)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru (19.04.2017)...

RTG materijal 4/2017

Datum objavljivanja oglasa: 27.02.2017.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: RTG materijal
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 07.03.2017.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (13.03.2017)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru (27.03.2017)...

Sanitetski materijal 3/2017

Datum objavljivanja oglasa: 27.02.2017.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Sanitetski materijal
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 07.03.2017.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi izmenu konkursne dokumentacije (01.03.2017)...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (13.03.2017)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru (27.03.2017)...

Osiguranje imovine i zaposlenih 2/2017

Datum objavljivanja oglasa: 03.02.2017.
Vrsta predmeta: Usluga
Predmet: Osiguranje
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 13.02.2017.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi izmenu konkursne dokumentacije (08.02.2017)...

Pitanje i odgovori (10.02.2017)...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (20.02.2017)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru (10.04.2017)...

NABAVKA GORIVA 1/2017

Datum objavljivanja oglasa: 01.02.2017.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Gorivo
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 08.02.2017.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (14.02.2017)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru (06.03.2017)...

PLANOVI NABAVKE ZA 2017 GODINU

Plan javne nabavke za 2017. godinu možete preuzeti ovde (.pdf)

Nabavke na koje se zakon ne primenjuje u 2017. god možete preuzeti ovde (.pdf)

SANITETSKI MEDICINSKI MATERIJAL - 9/2016

Datum objavljivanja oglasa: 10.11.2016.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: SANITETSKI MEDICINSKI MATERIJAL
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 22.11.2016.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (28.11.2016)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru (14.12.2016)...

MEDICINSKA POMAGALA - 8/2016

Datum objavljivanja oglasa: 25.04.2016.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: MEDICINSKA POMAGALA
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant; 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 30.05.2016.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (01.06.2016)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru (30.06.2016)...

SREDSTVA HIGIJENE - 7/2016

Datum objavljivanja oglasa: 23.02.2016.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: SREDSTVA HIGIJENE
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 01.03.2016.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (07.03.2016)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

LABORATORIJSKI MATERIJAL - 6/2016

Datum objavljivanja oglasa: 23.02.2016.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: LABORATORIJSKI MATERIJAL
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 01.03.2016.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (08.03.2016)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

SANITETSKI MEDICINSKI MATERIJAL - 5/2016

Datum objavljivanja oglasa: 23.02.2016.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: SANITETSKI MEDICINSKI MATERIJAL
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 01.03.2016.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (07.03.2016)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

INVESTICIONO ODRŽAVANJE FASADE ZGRADE DOMA ZDRAVLJA U ADI 4/2016

Datum objavljivanja oglasa: 17.02.2016.
Vrsta predmeta: Radovi
Predmet: Fasadni radovi
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 26.02.2016.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Pitanje i odgovori (19.02.2016)...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (02.03.2016)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru (18.03.2016)...

NABAVKA RTG MATERIJALA 3/2016

Datum objavljivanja oglasa: 26.01.2016.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: RTG materijal
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 05.02.2016.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o dodeli ugovora (09.02.2016)...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru (29.02.2016)...

PLANOVI JAVNE NABAVKE ZA 2016 GODINU

Plan javne nabavke za 2016. godinu možete preuzeti ovde (.doc)

Nabavke na koje se zakon ne primenjuje u 2016. god možete preuzeti ovde (.doc)

PRAVILNIK JAVNE NABAVKE

Pravilnik javne nabavke možete preuzeti ovde (.doc)

VOZILA ZA PREVOZ PACIJENATA - 20/2015

Datum objavljivanja oglasa: 10.11.2015.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Prevozna sredstva
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 23.11.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o izboru najpovoljnije ponude...

MEDICINSKA POMAGALA - 19/2015

Datum objavljivanja oglasa: 22.10.2015.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: MEDICINSKA POMAGALA
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 25.11.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi izmenu konkursne dokumentacije...

Pitanje i odgovori...

Preuzmi odluku o izboru najpovoljnije ponude...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

VOZILA ZA PREVOZ PACIJENATA - 18/2015

Datum objavljivanja oglasa: 19.10.2015.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Prevozna sredstva
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 27.10.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o obustavi postupka...

AMPULIRANI LEK - 17/2015

Datum objavljivanja oglasa: 16.09.2015.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: AMPULIRANI LEK
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 24.09.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o izboru najpovoljnije ponude...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

POMAGALA - 15/2015

Datum objavljivanja oglasa: 13.08.2015.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: POMAGALA
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 17.09.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Preuzmi odluku o obustavi postupka...

Preuzmi odluku o izboru najpovoljnije ponude...

Preuzmi obaveštenje o zaključenom ugovoru...

RTG MATERIJAL - 14/2015

Datum objavljivanja oglasa: 16.07.2015.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: RTG MATERIJAL
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 18.08.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

RTG MATERIJAL - 13/2015

Datum objavljivanja oglasa: 23.06.2015.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: RTG MATERIJAL
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 30.06.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

RTG MATERIJAL - 12/2015

Datum objavljivanja oglasa: 15.05.2015.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: RTG MATERIJAL
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 16.06.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

AMPULARNI LEK - 11/2015

Datum objavljivanja oglasa: 01.04.2015.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: AMPULARNI LEK
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 14.04.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

AMPULARNI LEK - 10/2015

Datum objavljivanja oglasa: 12.03.2015.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: AMPULARNI LEK
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 20.03.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

AMPULARNI LEK - 9/2015

Datum objavljivanja oglasa: 12.01.2015.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: AMPULARNI LEK
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 30.01.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

SREDSTVA HIGIJENE - 8/2015

Datum objavljivanja oglasa: 12.01.2015.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: SREDSTVA HIGIJENE
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 30.01.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

LABORATORIJSKI MATERIJAL - 7/2015

Datum objavljivanja oglasa: 05.01.2015.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: LABORATORIJSKI MATERIJAL
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 06.02.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

SANITETSKI MEDICINSKI MATERIJAL - 6/2015

Datum objavljivanja oglasa: 05.01.2015.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: SANITETSKI MEDICINSKI MATERIJAL
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 06.02.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

MEDICINSKA POMAGALA - PELENE - 5/2015

Datum objavljivanja oglasa: 01.12.2014.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: MEDICINSKA POMAGALA - PELENE
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 15.01.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

MEDICINSKA POMAGALA - 4/2015

Datum objavljivanja oglasa: 01.12.2014.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: MEDICINSKA POMAGALA
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 15.01.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

LEK SA LISTE LEKOVA A1 - 3/2015

Datum objavljivanja oglasa: 01.12.2014.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: LEK SA LISTE LEKOVA A1
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 15.01.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

LEK SA LISTE LEKOVA A - 2/2015

Datum objavljivanja oglasa: 01.12.2014.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: LEK SA LISTE LEKOVA A
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 15.01.2015.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

NABAVKA PRIRODNOG GASA ZA GREJANJE 1/2015

Datum objavljivanja oglasa: 25.11.2014.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: NABAVKA PRIRODNOG GASA ZA GREJANJE
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 05.12.2014.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

NABAVKA AMPULIRANIH LEKOVA I INFUZIONIH RASTVORA 14/2014

Datum objavljivanja oglasa: 27.08.2014.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: AMPULIRANI LEKOVI I INFUZIONI RASTVORI
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 05.09.2014.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Sanitetski medicinski materijal 13/2014

Datum objavljivanja oglasa: 21.08.2014.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Sanitetski medicinski materijal
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 26.09.2014.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

NABAVKA AMPULIRANIH LEKOVA I INFUZIONIH RASTVORA 12/2014

Datum objavljivanja oglasa: 14.08.2014.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: AMPULIRANI LEKOVI I INFUZIONI RASTVORI
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 25.08.2014.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Medicinska pomagala 10/2014

Datum objavljivanja oglasa: 17.06.2014.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Medicinska pomagala
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 17.07.2014.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Lekovi sa liste lekova A i A1 9/2014

Datum objavljivanja oglasa: 17.06.2014.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Lekovi
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 17.07.2014.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

NABAVKA AMPULIRANIH LEKOVA I INFUZIONIH RASTVORA 7/2014

Datum objavljivanja oglasa: 05.02.2014.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: AMPULIRANI LEKOVI I INFUZIONI RASTVORI
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 13.02.2014.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Medicinska pomagala 6/2014

Datum objavljivanja oglasa: 22.01.2014.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Medicinska pomagala
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 25.02.2014.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Lekovi sa liste lekova A i A1 5/2014

Datum objavljivanja oglasa: 22.01.2014.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Lekovi
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 25.02.2014.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Gorivo 4/2014

Datum objavljivanja oglasa: 22.01.2014.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Gorivo
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 30.01.2014.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Laboratorijski materijal 3/2014

Datum objavljivanja oglasa: 16.12.2013.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Laboratorijski materijal
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 17.01.2014.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

RTG materijal 2/2014

Datum objavljivanja oglasa: 16.12.2013.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: RTG materijal
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 17.01.2014.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Sanitetski medicinski materijal 1/2014

Datum objavljivanja oglasa: 16.12.2013.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Sanitetski medicinski materijal
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 17.01.2014.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Nabavka putničkog vozila na dizel gorivo

Datum objavljivanja oglasa: 08.11.2013.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Nabavka putničkog vozila na dizel gorivo
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 09.12.2013.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Nabavka pomagala na recept

Datum objavljivanja oglasa: 03.07.2013.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Nabavka pomagala na recept
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 12.07.2013.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Nabavka leka na recept - insulina

Datum objavljivanja oglasa: 02.07.2013.
Vrsta predmeta: Dobra
Predmet: Nabavka leka na recept - insulina
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 11.07.2013.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Sanacija krovne konstrukcije na zgradi Doma zdravlja Ada

Datum objavljivanja oglasa: 23.05.2013.
Vrsta predmeta: Radovi
Predmet: Postavljanje krovnih konstrukcija i krovni radovi
Kontakt: Mr Laslo Zoltan, PhD doktorant, 024 852-400
Rok za podnošenje ponuda: 06.06.2013.
Postupak javnog otvaranja ponuda: 07.06.2013.
Procenjena vrednost javne nabavke male vrednosti broj 15/2013: 1.900.000,00 dinara sa PDV-om.

Preuzmi konkursnu dokumentaciju...

Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat