O nama

Dom zdravlja je nosilac primarne zdravstvene zaštite. U sastavu Doma zdravlja Ada je i zdravstvena stanica u Molu i seoskih ambulanti na Utrinama i Obornjači. Svi napori usmereni su ka prevenciji i zdravstvenom prosvećivanju građana. Uvođenjem informacionog sistema omogućeno je korišćenje elektronskog kartona i stvoreni su uslovi za timski rad lekara i medicinskih sestara. Građanima je omogućeno da se opredele za izabranog lekara, koji će brinuti o njihovom zdravlju, koji će ih poznavati. Svi medicinski radnici danas moraju pratiti savremena dostignuća i usavršavati se kroz predavanja, seminare, učešćem na simpozijumima i kongresima za koju menadžment ustanove pruža punu podršku.

Rukovodstvo Doma zdravlja Ada

  • Dr Horvat Arežina Erika - Direktor
  • Dr Aleksander Ester - Načelnik službe za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa hitnom medicinskom pomoći, kućnim lečenjem i negom i polivalentnom patronažom
  • Spec.dr.med. Željka R. Grubešić - Načelnik službe za zdravstvenu zaštitu žena, dece, školske dece sa zdravstvenom zaštitom iz oblasti dentalne medicine
  • Dr sci.med. Borislav Radosavljević - Načelnik službe za radiološku i laboratorijsku dijagnostiku i spec. kons. delatnost
  • Akoš Bajus, dipl. ekon. - Načelnik službe za pravne, ekonomske, tehničke i druge slične poslove
  • Snežana Strahinić - Glavna sestra

Misija Doma zdravlja Ada

je zadovoljan pacijent. Dom zdravlja Ada kroz preventivni rad i promociju zdravlja razvija Vašu svest o značaju očuvanja i unapređenja zdravlja, a najboljim kvalitetom svojih usluga zajedno sa Vama učestvuje u sprečavanju i lečenju bolesti, rehabilitaciji i unapređenju kvaliteta života.

Vizija Doma zdravlja Ada

je funkcionalna, kvalitetna, efikasna primarna zdravstvena zaštita zasnovana na preventivnim aktivnostima. Saradnjom sa akterima lokalne samouprave i subjektima finansijske pomoći želimo postati liderom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Galerija

kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za vredan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat