O nama

Dom zdravlja je nosilac primarne zdravstvene zaštite. Svi napori usmereni su ka prevenciji i zdravstvenom prosvećivanju građana. Uvođenjem informacionog sistema omogućeno je korišćenje elektronskog kartona i stvoreni su uslovi za timski rad lekara i medicinskih sestara. Građanima je omogućeno da se opredele za izabranog lekara, koji će brinuti o njihovom zdravlju, koji će ih poznavati. Pored toga, omogućeno je da telefonskim putem dobiju savet svog lekara ili poruče terapiju za hronične bolesti.

Zdravstvene usluge pružaju se za 18994 korisnika. Dom zdravlja ima 24 lekara, 56 medicinskih sestara i tehničara, 27 nemedicinskih radnika i jednog zdravstvenog saradnika, 4 stomatologa, 3 farmaceuta i 8 farmaceutskih tehničara. U sastavu Doma zdravlja Ada je i zdravstvena stanica u Molu i seoskih ambulanti u Sterijinu, Utrinama i Obornjači. Rad se odvija u nekoliko službi, a svakako je najveća Služba opšte medicine sa Odeljenjem hitne medicinske pomoći, Odsekom kućne nege i lečenja i Odeljenjem za zdravstvenu zaštitu radnika. U saradnji sa Patronažnom službom organizovan je niz akcija na terenu kojima su obeleženi značajni datumi u kalendaru zdravlja - preventivnim pregledima i podelom edukativnog materijala.

Svi medicinski radnici danas moraju pratiti savremena dostignuća i usavršavati se kroz predavanja, seminare, učešćem na simpozijumima i kongresima za koju menadžment ustanove pruža punu podršku.

U poslednjih nekoliko godina zgrada Doma zdravlja dobila je novi izgled zahvaljujući realizaciji nekoliko projekata, sredstvima Nacionalnog investicionog plana i Fonda za kapitalno ulaganje AP Vojvodine. Posredstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo i Lokalne Samouprave obnovili smo dotrajale opreme. 2006. godine je osnovana hitna medicinska pomoć, jedan deo zgrade u Adi je izgrađen toj nameni, iste godine je Zdravstvena stanica u Molu dobila nov krov, pod unutrašnji zidovi prefarbani. 2009. godine je završena dogradnja novog krila Doma zdravlja u Adi, namenjen Službi za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine sa patronažom. Istovremeno se preselila apoteka u adaptiranu i moderno opremljenu prostoriju bivšeg dečjeg odeljenja. Unutrašnjost objekta adaptirana je i prilagođena timskom radu lekara i sestara, efikasnijem pružanju usluga i boljem komforu pacijenata.

Istorijat Doma zdravlja

  • 1841. godine osim Sente lekara u Senćanskom okrugu imao jedino Mol – dr. Kon Karolja
  • 1843. godine je otvorena prva apoteka u Adi, a 1878. godine u Molu
  • krajem XIX i početkom XX veka u Adi i Molu su pružili lekarsku pomoć sreski lekari iz Sente
  • 1950. godine je osnovana zdravstvena stanica u Adi od strane privatnih lekara dr Danila Slepčevića i dr Bajić Terzina
  • 1962. godine dolazi do spajanja Zdravstvene stanice u Adi i u Molu u jednu zdravstvenu ustanovu
  • 1968. godine ustanova se seli u novoizgrađenu zgradu gde se i danas nalazi
  • 1969. godine ustanova dobija naziv Dom zdravlja Ada
  • 1974. godine izgrađena je nova zdravstvena stanica u Molu
  • 1986. godine izgrađena je nova zdravstvena stanica na Utrinama
  • 2002. godine prema novom Zakonu o lokalnim samoupravama SO Ada preuzima osnivačka prava nad domom zdravlja, imenuje direktora i organe upravljanja.

Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat