Službe Doma zdravlja Ada


1. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa hitnom medicinskom pomoći, kućnim lečenjem i zdravstvenim negom

 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika
  • Odsek za kućno lečenje i zdravstvenu negu
 • Odeljenje za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim transportom
 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu zaposlenih

2. Služba za zdravstvenu zaštitu žena, dece i školske dece sa polivalentnom patronažom

 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena
 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece
 • Odeljenje za polivalentnu patronažu

3. Služba za laboratorijsku, rtg, ultrazvučnu i drugu dijagnostiku

 • Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku
 • Odeljenje za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku

4. Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost iz interne medicine, pneumoftiziologije, psihijatrije, oftamologije i fizikalne medicine i rehabilitacije

 • Odeljenje za internu medicinu i pneumoftiziologiju
 • Odeljenje za psihijatriju, neuropsihijatriju i oftamologiju
 • Odeljenje iz fizikalne medicine i rehabilitacije

5. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

6. Služba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost APOTEKA

7. Služba za pravne, ekonomske, finansijske, tehničke i druge poslove

 • Odeljenje za pravne, opšte i kadrovske poslove
 • Odeljenje za finansijske i računovodstvene poslove
 • Odeljenje za tehničke i druge poslove

Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

vodic