Stanje tekućeg računa

Dnevno stanje na budžetskom tekućem računu (840-21661-38) možete preuzeti ovde.

Finansijski izveštaji

Završni račun za 2018. godinu možete preuzeti ovde (.xls)

Završni račun za 2017. godinu možete preuzeti ovde (.xls)

Završni račun za 2016. godinu možete preuzeti ovde (.pdf)

Završni račun za 2015. godinu možete preuzeti ovde (.xls)

Finansijski planovi

Finansijsi plan za 2019. godinu možete preuzeti ovde (.pdf)

Finansijsi plan za 2018. godinu možete preuzeti ovde (.pdf)

Finansijsi plan za 2017. godinu možete preuzeti ovde (.pdf)

Finansijsi plan za 2016. godinu možete preuzeti ovde (.pdf)

Planovi nabavke

Plan javne nabavke za 2019. godinu možete preuzeti ovde (.pdf)

Plan javne nabavke za 2018. godinu možete preuzeti ovde (.pdf)

Plan javne nabavke za 2017. godinu možete preuzeti ovde (.pdf)

Plan javne nabavke za 2016. godinu možete preuzeti ovde (.pdf)

Planovi rada

Plan rada za 2019. godinu možete preuzeti ovde (.xlsx)

Plan rada za 2018. godinu možete preuzeti ovde (.xls)

Plan rada za 2017. godinu možete preuzeti ovde (.pdf)

Zaliha lekova

Podaci o zalihama lekova (januar 2019. god.) možete preuzeti ovde (.pdf)

Zaliha medicinskog materijala

Podaci o zalihama medicinskog materijala (januar 2019. god.) možete preuzeti ovde (.pdf)

Oprema

Izveštaj o medicinskoj i dijagnostičkoj opremi (januar 2019. god.) možete preuzeti ovde (.pdf)

Pravilnici

Pravilnik o proceduri zasnivanja radnog odnosa u Domu zdravlja Ada ovde (.zip)

Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat