PREGLEDAJ SE, NEKOME SI NEZAMENLJIV/A!

05.04.2018.

Prema procenama SZO obolevanje od malignih bolesti je u stalnom porastu pa se do 2032. godine očekuje da će oboleti 25 miliona ljudi širom sveta. Srbija je po obolevanju od raka na 18. , a po smrtnosti na 2. mestu u Evropi. Najčešće maligne bolesti u Srbiji su rak dojke, pluća, prostate, debelog creva i grlića materice.Većina malignih bolesti se može sprečiti modifikovanjem riziko faktora koji do njih dovode te ranom dijagnostikom. Riziko faktori za dobijanje malignih bolesti su pušenje, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost, konzumiranje alkohola, infekcije, štetni agensi iz radne i životne sredine. Jasno je da se na većinu ovih faktora može uticati. Pušenje povećava rizik za dobijanje raka pluća, gojaznost je povezana sa obolevanjem od raka tela materice, debelog creva ,kod žena- dojki, kod muškaraca- prostate. Konzumiranje alkohola povećava rizik za nastanak raka usta, ždrela, dojke, debelog creva, jetre. Čak 20% novootkrivenih karcinoma se može pripisati virusnim ili bakterijskim infekcijama izazvanih HPV virusom, virusima hepatitisa B I C,(rak jetre), EBV (Burkitov limfom). H.Pylori (rak želudca), svaka preterana izloženost sunčevoj svetlosti ili veštačkim izvorima svetlosti povećava rizik za dobijanje raka kože.

SKRINING KARCINOMA

Rana dijagnostika raka spašava živote i smanjuje troškove lečenja, što je razlog za uvođenje organizovanih skrining programa. Skrining predstavlja prepoznavanje do tada neotkrivene bolesti korišćenjem skrining testova u prividno zdravoj ciljnoj populaciji. Program skrininga značajno smanjuje smrtnost od raka grlića materice, debelog creva I dojke.

SKRINIG RAKA GRLIĆA MATERICE

Ciljna populacija su žene od 25-64 god., ciklus skrininga je na 3 godine, a skrining test je Papanikolau (citološki bris grlića materice).

image

SKRINIG RAKA DOJKE

Ciljna populacija su žene od 50-69god. , ciklus skrininga je na 2god., a skrining test je mamografija.

image

SKRINING RAKA DEBELOG CREVA

Ciljna populacija su muškarci i žene od 50-74god., ciklus skrininga je na 2god., skrinig test je imunohistohemijski test FOB.


kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za vredan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat