Konferencija

10.05.2013. Beograd

Direktorka i pomoćnik direktora DZ ada su učestvovali na nacionalnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem "Integrisani pristup razvoju javno-zdravstvenih politika na lokalnom nivou: iskustva iz regiona“.

Strateški pristup koji Stalna konferencija gradova i opština zastupa od 2008.godine: "Zdravlje u svim politikama na lokalnom nivou" razvijen je kroz koncept lokalnog saveta za zdravlje, koji je kroz Zakon o zaštiti pacijentovih prava i formalno institucionalizovan. Sem zaštite pacijentovih prava, lokalni savet za zdravlje je zamišljen kao osovina koja će pokretati, pratiti i unapređivati zdravlje na lokalnom nivou. Iskustva iz zemalja iz našeg okruženja: Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske su bile veoma dragocen primer razmene dobre prakse.

Sem toga, u najavi je i izrada novog Zakona o javnom zdravlju, kojim bi se precizirale nadležnosti svih, pa i lokalnog nivoa vlasti u ovoj oblasti. Ova konferencija je poslužila kao inspiracija za dobra rešenja kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.


kvalitet

02.07.2021. godine Predsednik Opštine Ada je dodelio zahvalnicu Domu zdravlja Ada za vredan, savestan i primeran rad tokom epidemije koronavirusa.


Izaberite lekara

Poštovani sugrađani,
Ukoliko se do sad niste opredelili za svog izabranog lekara, podsećamo Vas da svakog radnog dana od 7-19h u našem Domu zdravlja možete za sebe ili svoje mališane izabrati:

Kako izabrati lekara?
Lista izabranih lekara


Akreditovan Dom zdravlja Ada

kvalitet

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije dodelio je u junu 2015. godine Domu zdravlja Ada SERTIFIKAT O AKREDITACIJI na period od SEDAM godina od juna 2015. do juna 2022. godine.


Prevencija

Prevencija bolesti predstavlja sve aktivnosti koje se sprovode kako bi se sprečila pojava bolesti, kako bi se rano otkrila hronična oboljenja i na vreme primenila odgovarajuća terapija.
Kada se bolest uoči na vreme, ponekada je dovoljno samo da se promene štetne životne navike, da bi se sprečio njen dalji razvoj, mogućnost primene terapije je veća, šanse za ozdravljenje su veće. Dalje...


Ciljani pregledi

Ciljani pregled na:


Pacijenti


Linkovi

pecat